Curs de vioara 

Frecventa: 2 cursuri pe saptamana

Scurta descriere a instrumentului:

Vioara este un instrument muzical cu coarde și arcuș. Coardele sunt acordate în cvinte perfecte și sunt întinse peste una dintre fețele cutiei de rezonanță, puse în vibrație atunci când intră în contact cu arcușul în mișcare. Comparativ cu celelalte instrumente cu coarde și arcuș (viola, violoncelul și contrabasul), vioara are cele mai mici dimensiuni și generază cele mai acute sunete, respectiv, cuprinzând registrele: mediu, acut și supraacut.

Vioara a apărut în nordul Italiei, în prima jumătate a secolului al XVI-lea. Cel mai probabil, meșterii au fost inspirați de cele trei tipuri de instrumente care existau încă din secolul al X-lea: rebec, viola da gamba și viola da braccio. Din documente reiese că cea mai veche vioară cu patru coarde cunoscută (similară viorilor moderne), a fost construită în 1555 de către Andreea Amati (Andrea Amati). Viorile care au precedat-o aveau doar trei coarde. Vioara a devenit imediat un instrument răspândit atât printre cântăreții de stradă, cât și printre nobili. Spre exemplu, în anul 1560, regele Carol al IX-lea al Franței i-a comandat lui Amati 24 de viori. Cea mai veche vioară, existentă în zilele noastre, a făcut parte din acest lot, fiind construită de Amati în 1564, la Cremona: Charles IX.

Alți termeni populari folosiți pentru vioară sunt: violină, scripcă, diblă, lăută sau regional ceteră.

Descrierea si obiectivele cursului:

Cursul de vioară, asemenea celorlalte cursuri ale Centrului de Pregătire Muzicală „Ars Cantus”, își propune realizarea ineditului contact cu domeniul muzicii prin intermediul viorii. Acest instrument, datorită construcției extrem de comode, solicită dezvoltarea unui nivel ridicat de virtuozitate, dacă se optează pentru performanță. Acest curs permite deschiderea unui spectru larg de informaţii, care cuprinde întreg domeniul muzicii, precum și îmbunătățirea următoarelor capacități: atenţia distributivă, organizarea şi sistematizarea procesului de studiu, puterea şi durata de concentrare, voinţa şi controlul emoţional, inteligența şi eficacitatea analitică.

Recomandari:

Datorită caracteristicilor tehnice ale acestui instrument, ce implică o dezvoltare a rezistenței fizice sporite, vârsta potrivită pentru începerea studiului viorii este de 5 - 6 ani, în cazul în care se dorește abordarea nivelului de performanță. Studiul instrumentului este accesibil și altor categorii de vârstă.