Mozaic Teoretic 

Frecventa: 1 curs pe saptamana

Descrierea si obiectivele cursului:

Mozaic Teoretic este un curs teoretic de educație muzicală, care sintetizează informații din discipline muzical-teoretice (teorie și solfegii, istoria muzicii, armonie, forme muzicale, etc.). În urma participării la cursul Mozaic Teoretic, cursantul va avea o imagine de ansamblu și o instruire temeinică, prezentată printr-o interfață prietenoasă, care abordează mai degrabă aspecte calitative decât aspecte cantitative, pentru a crea un interes la fel de viu ca și pentru disciplinele practice (studiul unui instrument).

Cursul Mozaic Teoretic este esențial pentru studierea muzicii clasice, deoarece în cadrul acestui curs sunt învățate noțiunile muzicale de bază cum ar fi: notele muzicale, duratele acestora (ritmul muzical) și întregul ansamblu de elemente - fundamentul fără de care cântatul la un instrument muzical sau voce ar fi aproape imposibil.

Cursul lărgește orizontul muzical teoretic al cursantului, îmbogățește cultura muzicală, astfel dezvoltă o conștiință bazată pe valori reale, reflectate atât în arta muzicală cât și în societate.