Curs de practica interpretarii 

Descrierea si obiectivele cursului:

Această disciplină aprofundează conexiunea dintre tehnica instrumentală, clasificarea și cunoașterea stilurilor muzicale, estetica interpretării și aspectele acesteia, actul conceptual-interpretativ şi stilul propriu de interpretare.

Cursul de practica interpretării este similar unui curs de măiestrie, ce beneficiază nu doar de o latură practică, ci şi de o latură teoretică, fiind întregit de aspectul interpretării ca act muzical conştient de natură intelectuală.

Practica interpetării determină cursantul să conştientizeze aspectele externe (tehnica instrumentală, stilul, estetica) dar şi cele de ordin intern (stările emoţionale şi exprimarea acestora într-un mod personal), ca elemente decisive în formarea stilului propriu de interpretare.

În acest sens, platforma de lucru pentru performanță în interpretare este constituită din:
  • Însuşirea tehnicii instrumentale, prin exerciții și studii de mare complexitate;
  • Cunoașterea unui repertoriu amplu şi complex al instrumentului, prin înţelegerea şi aprofundarea lucrărilor muzicale, de diverse forme și genuri, aparţinând tuturor epocilor stilistice muzicale;
  • Analiza comparată a diverselor moduri/stiluri interpretative ale artiştilor consacrați în domeniu;
  • Tehnica interpretării într-un ansamblu profesionist (orchestre simfonice, operă, muzică de cameră, etc.) în funcție de rolul pe care îl ocupă în cadrul ansamblului;
  • Deontologia profesională.