Curs de practica interpretarii 

Descrierea si obiectivele cursului:

Această disciplină aprofundează conexiunea între tehnica instrumentală, clasificarea și cunoașterea stilurilor muzicale, estetica interpretării și aspectele acesteia, actul conceptual-interpretativ şi stilul propriu de interpretare.

Cursul de practica interpretării este similar unui curs de măiestrie, cu o latură practică, şi teoretică, ce întregeşte aspectul interpretării ca act muzical conştient de natură intelectuală.

Practica interpetării ajută cursantul să conştientizeze aspectele externe ale interpretării (tehnică instrumentală, stil, estetică) şi ale celor de ordin intern (stările emoţionale şi exprimarea acestora într-un mod personal), ca elemente decisive în formarea stilului propriu de interpretare.

În acest sens, platforma de lucru pentru o performanță superioară în interpretare este constituită din:
  • Studiul tehnicii instrumentale, abordat prin exerciții și studii tehnice de mare complexitate;
  • Cunoașterea unui repertoriu amplu şi complex al instrumentului respectiv, prin cunoaşterea aprofundată a lucrărilor muzicale, de diverse forme și genuri, ale tuturor epocilor stilistice muzicale;
  • Analiza comparată a diverselor moduri/stiluri de interpretare a artiştilor reprezentativi și consacrați în domeniu;
  • Tehnica interpretării în ansamblu profesionist (orchestre simfonice, operă, muzică de cameră, etc.) în funcție de rolul pe care îl ocupă în cadrul ansamblului;
  • Deontologia profesională.