Despre Noi

Centrul de Pregatire Muzicala "Ars Cantus" este o şcoală de muzică de tip privat, ce-şi propune atât iniţierea în arta muzicii cât şi abordarea nivelului de performanţă în toate etapele de studiu ale acesteia.

Ţinta ofertei noastre educaţionale o constituie preşcolarii (începând cu vârsta de 3 ani), elevii, studenţii şi toți cei care doresc să se iniţieze sau să facă performanţă în muzică.

Ideea dezvoltării personalităţii unui individ şi a dezvoltării personale ale acestuia prin muzică, reprezintă scopul şi crezul nostru în dificila, dar frumoasa misiune pe care ne-am ales-o, aceea de a infiinţa această şcoală de muzică, ca alternativă cooperantă la sistemul de învaţământ muzical de stat.

Centrul de Pregatire Muzicala "Ars Cantus" işi propune prin cursurile pe care le desfăşoară, o instruire în muzica clasică, astfel încât toţi cei care urmează aceste cursuri să deţină o pregătire temeinică ce îi va ajuta să abordeze cu mare uşurinţă şi alte genuri muzicale (jazz, muzică uşoară, folclor, etc), după absolvirea cursurilor şcolii noastre.

Educarea simţului estetico-muzical, coroborat cu o cizelare intelectuală adecvată, condiţie sine qua non în formarea cursanţilor, va crea o viziune clară asupra realităţii valorilor muzicale, tinzând către o "aristocraţie" a muzicii, îndepărtând mediocritatea şi non-valoarea. Acest concept de educaţie estetico-muzicală constituie o permanentă grijă a colectivului de cadre didactice, cu viziuni moderne, în consens cu realităţile actuale naţionale şi internaţionale, specifice domeniului nostru de activitate.

Însuşirea corectă şi sistematică a tehnicii-instrumentale, vocale, teoretice, dar şi crearea unui cadru propice dezvoltării personalităţii muzicale a cursanţilor, reprezintă chintesenţa unei pregătiri superioare în actul muzical-interpretativ, deziderat major pe care ne-am propus să-l îndeplinim.